Kunstgeschiedenis in geuren en kleuren

Cursussen & workshops


Op 8 november start de cursus kunstgeschiedenis 'In geuren en kleuren', gegeven door Kunst & Vliegwerk.

In geuren en kleuren is de titel van een nieuwe reeks voordrachten over onderwerpen uit de kunstgeschiedenis waarbij gekozen is voor een grote variatie aan thema’s. Zowel oude als nieuwe kunst komen aan de orde en naast de schilderkunst en de beeldhouwkunst worden ook de decoratieve kunsten belicht en dat alles aan de hand van vele voorbeelden.

De teksten die bij de lessen horen krijgen de cursisten van tevoren via de mail toegestuurd.

De cursus begint in week 45 op 8 november. Na les 7 is er een vakantie van twee weken en wordt weer begonnen in week 2 van 2020 op 10 januari.

Gedurende het jaar worden meerdere dagtochten naar musea in binnen- en buitenland aangeboden en zijn er twee meerdaagse kunstreizen naar Europese steden en landen.

Het programma ziet er als volgt uit:
 1. De erotische jacht
 2. Kunst als religie
 3. Het atelier van Rembrandt
 4. Kunst van niks
 5. In stijl en toch modern
 6. De verborgen natuur
 7. Het geschilderde woord
 8. Een kerstverhaal
 9. Beeld en werkelijkheid
10. Monsters en gedrochten
11. De sierlijke lijn
12. Olympische goden en helden
13. De hof van Eden
14. Juiste proporties

De cursus kost € 165,00 en dat bedrag kan worden overgemaakt op rekening: 
NL36 RABO 0116 6166 87 t.n.v. R. Ringers of u betaalt contant aan het begin van de cursus.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar r.ringers@hetnet / tel. 06 449 40 552

  • € 165,00
  • Kunst & Vliegwerk
  • Zaal 9, tweede verdieping