Strepen op het raam

Theater & podium


Lichtvoetige theatervoorstelling over dementie
Met ‘Strepen op het raam’ wil Stichting Zet overal in Brabant bewustwording rondom dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving. Onder begeleiding van Stichting Zet gaan we na de voorstelling hierover in gesprek met het publiek.

De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst lijkt het om ‘gewone’ vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk. De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld. 

Bezoekers zeggen: "In één klap duidelijk wat je met 100 woorden niet kunt uitleggen." En: "Veel tips voor mantelzorgers."

Gemeente Dongen, ContourdeTwern, Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Donckhuys willen u graag uitnodigen deze voorstelling bij te wonen om zo samen een Dementie vriendelijk Dongen op de kaart te zetten.

Wilt u alvast een voorproefje zien?

  • € 5,50
    inclusief consumptie
  • DonckHuys ContourdeTwern Gemeente Dongen, Stichting Welzijn Ouderen
  • Theaterzaal, begane grond