Webstek

Informatie & voorlichting


Elke vrijdagmiddag zitten vrijwillgers voor je klaar voor al je digitale vragen!

Vanaf 5 oktober zitten de vrijwilligers weer voor je klaar in De Cammeleur! WebStek is een inlooppunt waar bezoekers van alle leeftijden terecht kunnen met zijn of haar digitale vragen. Denk hierbij aan sociale media (Twitter, Facebook, Pinterest), fotobewerking, Skype, online fotoalbum, apps en computertoepassingen, zoals Word, Windows, Excel. De inlooppunten worden bemand door deskundige vrijwilligers.

Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnen lopen.