Nieuws

Blijf op de hoogte van alle actualiteiten

Het bestuur van Stichting DonckHuys zoekt per 1 oktober twee nieuwe bestuursleden voor de functies van Secretaris en Algemeen bestuurslid.

Stichting DonckHuys heeft als doel een bijdrage te leveren aan het sociaal en cultureel leven in Dongen. Dat doet zij middels de exploitatie van De Cammeleur. Het is de plek in het hart van het dorp waar mensen samen komen om te organiseren, te leren, te vieren. Waar mensen betrokken en verbonden worden en zo het gemeenschapsgevoel versterkt wordt.

Stichting DonckHuys stelt er ruimte ter beschikking aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Dongen en ook daarbuiten. Naast de ondersteuning en facilitering van deze activiteiten, programmeert zij zelf ook diverse activiteiten waaronder een professioneel theaterprogramma en concerten.

Het bestuur van Stichting DonckHuys bestaat uit vijf personen, is divers van samenstelling en werkt collegiaal. Zij is verantwoordelijk voor de strategische koers van Stichting DonckHuys, houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken met subsidiegever(s) en samenwerkingspartners en is sparringpartner voor de directeur. Gemiddeld komt het bestuur 6x per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Afhankelijk van de actualiteit zijn er extra overlegmomenten. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor informele ontmoeting, bijvoorbeeld tijdens voorstellingen of de gezellige vrijdagmiddagborrel. 

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Stichting DonckHuys onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Voor beide functies zoeken we kandidaten die verbindend en positief-kritisch zijn. Je beschikt over de algemene deskundigheid om de hoofdlijnen van het beleid te kunnen beoordelen en hebt het vermogen om belangen zorgvuldig af te wegen. Daarnaast ben je maatschappelijk betrokken en heb je affiniteit met cultuur in het algemeen en het werk van Stichting DonckHuys in het bijzonder.

Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring is een pre. Het betreft een onbezoldigde functie.

De Secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging en zorgt voor een goed informatiesysteem waarin het makkelijk zoeken is naar documenten, verslagen en contacten. Hij/zij bereidt de agenda voor in samenspraak met voorzitter en directeur en zorgt ervoor dat bestuursleden op tijd beschikken over relevante (vergader)informatie.

Herken je jezelf in dit profiel? Dan ontvangen we graag je reactie op secretaris@donckhuys.nl