Wekelijkse spreekuren

Loop eens binnen tijdens één van de spreekuren!

Heb je een vraag of hulp nodig?
We zijn er voor je. Loop eens binnen tijdens één van de spreekuren!

Informatiepunt Digitale Overheid
Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 10.00 tot 13.00 uur.
Inloopspreekuur: iedere donderdag 10.00 tot 11.00 uur.

Taalhuis
Inloopspreekuur: iedere donderdag 10.00 tot 12.00 uur.

BoekStart
Inloopspreekuur: iedere woensdag 11.00 tot 12.00 uur.

Dyslexie
Inloopspreekuur: iedere woensdag 13.00 tot 14.00 uur.

ContourdeTwern
Formulierenbrigade: iedere dinsdag 9.30 tot 11.30 uur en donderdag 13.00 tot 15.00 uur.
Voor vragen m.b.t. vrijwilligerswerk, advies bij financiële problemen én mantelzorgondersteuning: iedere woensdag 9.30 tot 11.30 uur.

Webstek
Inloopspreekuur: iedere vrijdag 14.00 tot 16.00 uur van oktober t/m april. Of op aanvraag.

Nalatenschapsbegeleiding
Inloopspreekuur: iedere eerste donderdag van de maand 10.00 tot 12.00 uur.