Werken bij De Cammeleur

Bekijk onze vacatures

Meer weten?

Het bestuur van Stichting Donckhuys zoekt kandidaten voor de functies van voorzitter en algemeen bestuurslid.

Stichting DonckHuys heeft als doel een bijdrage te leveren aan het sociaal en cultureel leven in Dongen. Dat doet zij middels de exploitatie van de multifunctionele accommodatie De Cammeleur. Het is de plek in het hart van het dorp waar mensen samen komen om te organiseren, te leren, te vieren. Waar mensen betrokken en verbonden worden en zo het gemeenschapsgevoel versterkt wordt.

Stichting DonckHuys stelt er ruimte ter beschikking aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Dongen en ook daarbuiten. Naast de ondersteuning en facilitering van deze activiteiten, programmeert zij zelf ook diverse activiteiten waaronder een professioneel theaterprogramma.

Het bestuur vervult vooral een toezichthoudende rol en heeft de bestuurlijke en uitvoeringstaken gemandateerd aan een slagvaardige en deskundige directie. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit vijf personen. Voor een goede balans in het bestuur zou tenminste één van de vacante posities ingevuld moeten worden door een vrouw.

Het bestuur komt graag in contact met kandidaten die sociaal-culturele activiteiten voor Dongen belangrijk vinden, die hun bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van Stichting DonckHuys en die hun (bestuurlijke) ervaring en netwerk willen inzetten voor een aantrekkelijke lokale samenleving.

Bestuursprofiel
Een bestuurslid van Stichting DonckHuys is iemand die:

 • affiniteit heeft met doelstelling van de organisatie;
 • in staat en bereid is om een bijdrage te leveren aan de mening- en besluitvorming van het bestuur;
 • de organisatie extern kan vertegenwoordigen;
 • relevante kennis en deskundigheid heeft op voor de stichting relevante terreinen;
 • een netwerker is met relevante partners (w.o. overheid, bedrijfsleven, culturele sector);
 • woont in de gemeente Dongen.

 

Specifiek voor de voorzitter: 
toegankelijke bestuurder, teamspeler en netwerker, die:

 • visie heeft op lange termijn beleid;
 • over ruime bestuurlijke ervaring beschikt; 
 • een strategische en bedrijfskundige visie heeft; 
 • ervaring heeft met leiden van vergaderingen; 
 • communicatief vaardig is; 
 • kritisch is en belangen kan dienen. 

Vragen en reacties kunnen gericht worden aan secretaris@donckhuys.nl.