Nieuwe bestuursleden voor Stichting DonckHuys

Het bestuur van Stichting DonckHuys heeft per 11 maart Desirée Vonk benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter. Ze neemt daarmee het voorzitterschap over van Koos Spanbroek, die sinds de opening van De Cammeleur in 2018 die rol met verve heeft vervuld. 

Desirée heeft ruime ervaring opgedaan bij diverse maatschappelijke besturen in Dongen en is zeer vertrouwd met het culturele leven in het dorp. Tegelijk met de overdracht van het voorzitterschap nam ook Ellen Rompa afscheid als bestuurslid. Haar opvolger is Ans van Spaandonk. Zij was o.a. bestuurlijk actief voor het Zuid Nederlands Concertkoor. Het bestuur bestaat verder uit Sandra Heerius, Wim Baijens en Jack de Wilde.

Stichting DonckHuys bedankt Koos en Ellen voor hun niet aflatende inzet in de voorbije jaren en is verheugd dat het in deze moeilijke periode gelukt is om twee sterke kandidaten aan te trekken. Het bestuur is ervan overtuigd dat Desirée en Ans met hun achtergrond en ervaring van toegevoegde waarde zullen zijn voor de organisatie en dat zij een positieve bijdrage zullen leveren aan de doorontwikkeling van de stichting. De grootste uitdaging voor de komende periode is het realiseren van een solide en financieel gezonde exploitatie van De Cammeleur, in goede samenwerking met de gemeente en de vaste partners in het gebouw.